Profilovanie nožov - viditeľne lepšie výsledky na ľade

Na zamyslenie

Hokej bol vždy akčným športom plným dynamiky a agility. S postupom času, ako sa hra vyvíjala a postupne zrýchľovala, bolo nutné prispôsobiť ľadové korčule týmto nárokom. Preto by ste pri voľbe korčúľ mali nielen správne zvoliť veľkosť tak, aby korčula dokonale sadla a vy ste mohli využiť jej výkonnostný potenciál, ale aj zvážiť ostatné, nemenej dôležité kritériá. Tým máme na mysli tepelné nahrievanie korčúľ pre lepšie obopnutie nohy a pocit komfortu, ďalej to je voľba žliabku (ľudovo nazývaný jarok) a v neposlednom rade voľba profilu samotného noža korčule.

Posledný menovaný ovplyvňuje vaše korčuliarske schopnosti najviac, no napriek tomu väčšina ľudí ani len netuší, o čo ide. Profil noža totiž definuje vašu rýchlosť, akceleráciu, manévrovateľnosť, či výdrž na ľade. Profilovanie teda umožnuje zvýšenie vášho výkonu na ľade jednoduchou úpravou. Pritom nepotrebujete profesionálne korčule za niekoľko stoviek euro, ale len vhodne nastaviť profil noža tak, aby odpovedal úkonom na ľade a podporil vás pri korčulovaní. Na ľade tak vydáte menej energie a zároveň budete pri korčulovaní istejší.

Ak si kúpite nové korčule, tie už majú od výroby určitý profil. V priemere sa stretávame s profilmi od 9 do 11 stôp. Problémom je, že tento profil je už vopred daný a nemusí vyhovovať každému hráčovi. Navyše, aj pri drahších korčuliach môžeme naraziť na to, že ľavá a pravá korčula majú odlišné profily. Pozor si tiež treba dať na hokejové obchody, ktoré brúsia korčule priečne. Takýmto brúsením profil v momente odstránite a korčule strácajú svoje vlastnosti.

Ručné brúsky tiež nie sú najlepšie v tomto smere, pretože brúsič nemá šancu zachovať rovnaký tlak a rýchlosť pri brúsení a teda mení samotný profil, v dôsledku čoho už korčula nebude mať viac svoje pôvodné vlastnosti. Nehovoriac o tom, že ak korčule za každým brúsi iný brúsič, situácia sa len zhoršuje. Kvalitné automatické brúsky nemenia pri brúsení tlak, ani rýchlosť a teda profil ostáva i po mnohých nabrúseniach nemenný.

Ak máte korčule perfektne prispôsobené nohe, je čas prispôsobiť ich aj vášmu potenciálu. Rozdiel pri korčulovaní bez profilovania a s ním je markantný. Dá sa povedať, že ak raz okúsite profilovanie, už sa nebudete chciet vrátiť k pôvodnému profilu. Profilov v súčasnosti existuje 47, preto si každý hráč vie vybrať profil takpovediac na mieru. Z korčúľ vďaka tomu vytažíte maximum a bez dodatočnej námahy.

Trošku teórie

Pre lepšie pochopenie ako profilovanie funguje, si porovnajme rýchlokorčuliarov s hokejovými hráčmi. Rýchlokorčuliari, ako už názov napovedá, potrebujú na ľade dosiahnuť čo najvyššiu rýchlosť. To znamená, mať žliabok medzi hranami korčule čo najplytší (plochý) a zároveň nože čo najdlhšie. Takáto kombinácia im dovoľuje kĺzať sa po ľade s čo najnižším odporom, a to im umožňuje dosiahnuť potrebnú rýchlosť pri pretekoch.

Takéto korčule sú skvelé pri korčuľovaní v priamom smere a pri rezaní veľkých oblúkov, zatiaľ čo manévrovateľnosť a brzdenie sú veľmi obtiažne. Na druhú stranu, hokejisti potrebujú byť pri hre dostatočne agilní a pohybliví a preto volia korčule s viac zaobleným tvarom noža (profilom), aby docielili požadovanú akceleráciu a obratnosť. Žliabok by mal mať určitú hĺbku, aby sa nôž pri korčuľovaní dostatočne zabáral a poskytoval hráčovi určitú priľnavosť.

Väčšina hráčov bude patriť do skupiny “hokejista”, prípadne rekreačný korčuliar. Obe skupiny majú spoločného menovateľa pri definovaní maximálneho výkonu. Tým je práve “profil noža“, teda tvar noža pozdĺž jeho dĺžky. Čím je profil (inak nazývaný aj ako rádius) väčší, tým je aj kontakt s ľadom väčší, čo znamená, že korčuliar je schopný dosiahnuť vyššiu rýchlosť, rovnováhu a stabilitu, ale za cenu menšej obratnosti. Na druhú stranu, ak by bol profil nižší, oceľová časť noža by nemala takú styčnú plochu s ľadom, čo má za následok nižšiu rýchlosť, zhoršenú stabilitu, ale lepšiu manévrovateľnosť a obratnosť.

Nesmieme zabúdať ani na vzťah medzi profilom a hĺbkou žliabku. Obecne platí nasledovné: Ak má nôž väčší kontakt s ľadom, postačí nám plytší žliabok na dosiahnutie optimánej priľnavosti a kontroly. Naopak, pri menšom kontakte noža s ľadom potrebujeme hlbší žliabok.

Na dosiahnutie maximálneho výkonu teda musíme skĺbiť vlastnosti jednotlivých profilov použitím kombinovaných profilov. V praxi to znamená mať 2 až 4 profily na jednom noži. Takéto profily poskytujú dostatok gripu pri korčuľovaní ako keby sme použili hlbší žliabok, no napriek tomu stačí, ak vybrúsime žliabok plytší (tupší) po celej dĺžke korčule. Nôž sa teda do ľadu bude menej “zakusovať”, čím hráč získa na rýchlosti a bude celkovo menej unavený, keďže na korčuľovanie vydá menej energie ako predtým. Vyvarujete sa tak aj prípadným zraneniam vyplývajúcich z pretrénovania.

Koncept profilovania je vlastne založený na použití čo najplytšieho žliabku na získanie čo najvyššej rýchlosti pri uchovaní manévrovateľnosťi a akcelerácie. Ak sme už nabrali potrebnú rýchlosť, chceme si ju samozrejme aj udržať. Preto je potrebné vybrať si profil na mieru, ktorý zníži trenie medzi nožom a ľadom. Takisto chceme excelentný grip na prenos váhy pri zrýchlovaní, zatáčaní a brzdení. Profil noža by sme mali preto vyberať podľa veľkosti noža a individuálnych preferencií každého hráča. Čím väčšia korčula, tým väčšiu styčnú plochu s ľadom hráč potrebuje na rovnomerné rozloženie váhy.

Pre ilustráciu, vezmime si korčule na obrázku nižšie.

k5d489ac910687-profilovanie-1

Štandardné korčule majú od výroby profil (rádius) medzi 9 až 11, viď šedý kruh symbolizujúci  polomer o veľkosti 9 stôp. Toto je tzv. jednoduchý (single) profil. Teda jeden profil po celej dlĺžke noža. Pri nožoch s takýmto nízkym rádiusom síce máme nadštandardnú manévrovateľnosť, ale budeme značne postrádať rýchlosť a rovnováhu. Pri žltom kruhu o rádiuse 17 stôp by bola situácia opačná. Dlhšia styčná plocha s ľadom by nám umožnila dosahovať ďaleko vyššie rýchlosti, no za cenu horšej manévrovateľnosti.

Fyzika a korčulovanie

Pri samotnom korčuľovaní využívame v zásade 4 rôzne zóny noža. Pri zrýchlení dávame váhu na predok korčule, tzv. akceleračná zóna. Za ňou nasleduje zóna určená na manévrovanie, ďalej to je zóna na získanie rýchlosti a zadná časť, ktorá slúží na stabilitu. Profily sú navrhnuté presne tak, aby korčuliar poľahky prešiel z počiatočnej fázy zrýchľovania až do momentu, kedy vyvinie maximálnu rýchlosť bez narušenia kynetickej stability a opory.

p5d489c0df368a-profilovanie-4

Pre koho sú profily určené

Pre všetkých, ktorí chcú zoptimalizovať svoju výkonnosť a užiť si radosť z korčulovania naplno. Profilov existuje nespočetné množstvo a nové stále pribúdajú, preto nie je problém uspôsobiť profil nožov na mieru tak, aby presne vyhovoval požiadavkam hráča. Nezáležiac, či hráte v obrane alebo ste brankár, či dieťa. Stačí len vedieť, čo vám na ľade chýba, prípadne kde sa hodláte zlepšiť a následne navrhnúť vhodnú kombináciu profilov. Či už single profil alebo rovno vyskúšať niektorý z kombinovaných profilov, ktoré nájdu uplatnenie prakticky na každom poste. 

Náš tip: Ak sa už rozhodnete profilovanie vyskúšať, zvoľte si radšej nože na hokej ktoré sú vyššie. Dôvod je jednoduchý. Profilovanie je proces pri ktorom sa zbrúsi určitá čas noža a vy chcete aby vám nože vydržali čo najdlhšie. Hlavne ak sú drahšie. Skúste preto nájsť model ktorý je vyšší- väčšinou sú tieto nože označené počtom milimetrov ktoré majú navyše. Príklad: CCM XS +4mm. Tento nôž bude mať oproti štandardným nožom 4 milimetre k dobru. A to je dosť, hlavne ak často brúsite.

Pre začiatočníkov

Profil s vyšším rádiusom má skvelý prínos najmä pri výučbe korčulovania ako takého u detí. Korčule pre deti majú profil niekde v okolí 9 stôp, čo predstavuje styčnú plochu s ľadom na úrovni cirka 2,5 až 4 cm, čo je veľmi málo pre hráčov, ktorí sa iba učia ako udržať balans a zlepšujú pohyblivosť na ľade. Je pre nich preto obtiažne naučiť sa vôbec korčuľovať. Väčšinu času tak trávia snažením sa ustáť na ľade bez pádu. Miesto toho by sa mali sústrediť na rozvoj a osvojenie si dobrého postoja a dlhých korčuliarskych záberov. V prípade, že by mali korčule o polomere povedzme 15 stôp, viedlo by to k lepšiemu balansu vďaka lepšiemu kontaktu s ľadom. Deti by mali z korčulovania určite väčšiu radosť a nácvik základnych pohybov a korčuliarskych zručností by sa do istej miery zefektívnil.

Pre brankárov

Kým v minulosti bol brankár v bránkovisku viac “statickejší” v ohľade rýchlosti presúvania medzi tyčkami brány ako aj v smere von a dnu. Dnes je situácia podstatne iná. Kedysi brankári vyhľadávali skôr väčšie profily, ktoré im poskytovali solídnu stabilitu. Tým, že sa hokej stal viac dynamickejším, nastal aj posun vo výbere nožov smerom ku nižším profilom, ktoré im dovoľujú byť mršnejší a lepšie reagovať na situácie.

Pre obrancov

Moderní obrancovia musia byť pripravení na dvojsmernú hru – byť pripravení rýchlo akcelerovať z útoku smerom domov k modrej čiare, ako aj opačne pri podpore rozohrávky, niekedy až hlboko do územia súpera. To si vyžaduje profil, ktorý im ponúkne dostatok stability na obranné manévre, ale aj určitú dávku mobility pre rýchle presuny.

Pre útočníkov

Útočníci musia dokonale zvládať viacero “elementov”, medzi ktorými sú kritické najmä rýchla akcelerácia, manévrovateľnosť a schopnosť rýchlo meniť smer. Brzdenie a prudké otočky by tiež mali byť dotiahnuté do dokonalosti. Dôraz sa tiež kladie na dosahovanie maximálnej rýchlosti a odstránenie únavy. To všetko sa dá docieliť výberom rozumného profilu. Ak ste rekreačný hráč, odporúčame sa zamerať na profil, ktorý zlepší vašu stabilitu a klznosť. Budete rýchlejší a menej sa unavíte.

Výhody profilovania

 • Silnejšie zábery pri korčulovaní a lepšia klznosť po ľade
 • Vyššia maximálna rýchlosť, menšia celková únava
 • Dokonalejšie hranenie, agilita a celkový balans
 • Vyššia flexibilita pri manévrovaní
 • Lepšie kríženie
 • Rýchlejšie otočky, aj akcelerácia
 • Vyššia šanca uniknúť do breaku
 • Vyššia dôslednosť pri brúsení korčúľ
 • Stúpne vám sebaistota na ľade

Jednotlivé profily a ich použitie

1) Single – jednoduchý profil

Vhodný najmä pre začiatočníkov a hráčov, ktorí potrebujú zlepšiť základné korčuliarske zručnosti. Veľmi vhodný taktiež pre obrancov.

w5d489b6f3f966-profilovanie-3

2) Dvojitý rádius profil

Kombinuje výhody krátkeho a dlhého profilu. Hráčovi umožnuje byť na korčuliach viac všestranný. Vpredu je profil s nižším rádiusom pre zlepšenie akcelerácie a vzadu zase dlhší profil pre podporu stability a rýchlosti. Prudké zmeny rýchlosti budú predstavovať menší problém, takisto pocítíte stabilitu pri streľbe. Zatáčanie bude príjemnejšie. Pri prekladaní korčúľ do zákruty pocítite väčšiu istotu a zábery budú mohutnejšie. Všeobecne sú tieto profily vhodné najmä pre tých, čo chcú zlepšiť svoje korčuliarske schopnosti. Z pohybov na ľade vyťažíte maximum. Veľmi obľúbené najmä u obrancov.

3) Trojitý rádius profil

Oproti dvojitému profilu zvyšuje hráčovu rýchlosť a balans. Zvyšuje styčnú plochu s ľadom, čo má za následok to, že hráč môže znížiť hĺbku žliabku a teda byť o stupeň svižnejší a celkovo obratnejší. Odporúčame profil hráčom, ktorí sú korčuliarsky zdatní. Výborne sa tiež hodí pre hráčov na poste útočníka.

s5d489ba978c33-profilovanie-2

4) Štvoritý rádius profil

Podobné vlastnosti ako u trojitého profilu s tým, že dovoľuje dosiahnuť ešte vyššiu rýchlosť a precíznejšiu manévrovateľnosť. Podporí vás pri dlhých odrazoch pre dokonalejšiu akceleráciu. Je nutné poznamenať, že na to, aby ste dosiahli výkonnostné maximum, ktoré tento profil ponúka, je potrebné plne ovládať svoje telo a pracovať s váhou.

Ak ste sa rozhodli dať profilovaniu šancu a dopriať svojim nožom to najlepšie, radi vám osobne poradíme s výberom konkrétneho profilu na základe údajov získaných od vás. Budeme tak presne vedieť, ktorý profil je najlepšou voľbou. Celý proces vytvorenia nového profilu na vašich nožoch trvá cca 40 minút. Profilovanie teda nerobíme na počkanie, treba doniesť korčule alebo len nože a profil bude hotový na druhý deň.

V prvom rade skúmame parametre ako :

 • Typ korčuliara (vystretý, štandard, posadený viac dole)
 • Pozícia, ktorú na ľade zastávate (obranca, útočník, brankár)
 • Váha hráča
 • Číslo veľkosti holdera
 • Úroveň hry (začiatočník, stredne pokročilý, pokročilý)
 • Ako často ste na ľade
 • Či a do akej miery potrebujete prudko zrýchľovať
 • Či a do akej miery chcete ísť do break-ov
 • Miera stabilita v korčulovaní vzad
 • Miera využívania energie pri prekladaní do zákrut