Bauer qrt +

Technológia QRT v sebe ukrýva prepracovanejší dizajn vďaka ktorému bude vystrelenie puku rýchlejšie (QRT použitá v hokejke Bauer 1X zaznamenala až 28 % zvýšenie rýchlosti vypálenie puku švihom zápästím oproti APX2).

Zúžený tvar shaftu dovoľuje rýchlejší prenos energie pri streľbe.

Technológia bola takisto použitá vo vyšších radoch hokejok, menovite X900,X800 a X700.